Forest News: ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಬಲಿ

ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಬೇಟೆಗಾರರು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು. ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

Forest News: ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಬಲಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 6362546216
ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಬೇಟೆಗಾರರು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು. ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣವನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.